0

پیشنهاداتپیشنهاد شگفت انگیز

فیزیوتول نقره

نوع پانسمان : پانسمان غیر چسبنده با خواص هیدروکلوئید موارد مصرف : برای زخم‏ های با ترشح کم تا زیاد. زخم‏ هایی که ترمیم آنها بدلیل عفونت به تاخیر افتاده و یا خطر ایجاد عفونت در زخم وجود دارد. زخم‏ های مزمن ...

22,000 تومان 26,000 تومان
پیشنهاد شگفت انگیز

کامفیل ضربدری

موارد مصرف : ایده آل برای نقاط مشکل از نظر چسباندن نظیر پاشنه، ساکروم، تروکانتر و ... قابلیت کاربرد به تنهایی جهت ترمیم زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط قابلیت کاربرد به تنهایی جهت ترمیم زخم های سطحی با ترشح کم ...

22,000 تومان 26,500 تومان