پانسمان نچسب

در حال نمایش 10 نتیجه

کالاهای موجود

پانسمان نچسب

پانسمان های نچسب، ورقه های نازک و غیر چسبنده ای هستند که از مواد بافته شده یا سوراخ دار ساخته شده اند و می توانند بر روی یک بستر زخم باز قرار گیرند تا بافت را از تماس مستقیم با سایر عوامل یا پانسمان های اعمال شده بر روی زخم محافظت کند. این پانسمان ها رابطی بین زخم و پانسمان ایجاد می کنند ، از بافت شکننده شفاف محافظت می کنند و از چسبیدن اپیتلیوم جدید به پانسمان جلوگیری می کنند.

همچنین پانسمان نچسب می تواند به عنوان آستری برای زخم های عمیق مورد استفاده قرار گیرد تا برای اطمینان از حذف همه مواد بسته بندی به بسته بندی نیاز داشته باشند. لایه های تماس با شکل زخم مطابقت دارند و متخلخل هستند و اجازه می دهند ترشح برای جذب توسط یک پانسمان سطحی و ثانویه عبور کند.

اطلاعات بیشتر ...