لوازم مصرفی پزشکی

27 کالا

لوازم مصرفی پزشکی

در این قسمت می توانید انواع لوازم مصرفی پزشکی را مقایسه، انتخاب و خرید کنید. این تجهیزات جهت استفاده در بیمارستان، کلینیک، پرستاران، درمانگران زخم و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

این تجهیزات از قبیل دستکش جراحی استریل، ست های پانسمان بیمار، انواع ماسک های تنفسی و غیره می باشد.