نمایش یک نتیجه

پاکسازی صورت روشی سودمند شامل بخور پوست، تخلیه روزنه های پوستی، ماساژ و رطوبت رسانی به پوست است که موجب صاف و یکدست شدن آن می گردد. دستگاه پاکسازی صورت این مراحل را به خوبی انجام می دهد.