بالش و تشک طبی

بالش و تشک طبی با حمایت از ساختار طبیعی ستون فقرات از آسیب به سیستم اسکلتی و عضلانی و همچنین با توزیع مناسب وزن از ایجاد زخم بستر پیشگیری می کنند.

بالش و تشک طبی
کالاهای موجود

تعداد کالا : 27عدد