مشاهده همه 24 نتیجه

بالش و تشک طبی با حمایت از ساختار طبیعی ستون فقرات از آسیب به سیستم اسکلتی و عضلانی و همچنین با توزیع مناسب وزن از ایجاد زخم بستر پیشگیری می کنند.