پماد

پمادها شکلی از داروهای موضعی بر پایه ی چربی هستند که دارای غلظت های مختلفی از ماده ی موثره بوده و به صورت تیوپی تولید می شوند.

پماد

دسته بندی ها

کالاهای موجود

تعداد کالا : 25عدد