نمایش یک نتیجه

چکش رفلکس یکی از تجهیزات پزشکی برای تشخیص اختلالات عصبی است. پس از ضربه به نقاط حساس مانند زانو، پزشک عملکرد و واکنش فرد را آزمایش و بررسی می کند.