اتوسکوپ - افتالموسکوپ - رتینوسکوپ

اتوسکوپ یا اوریسکوپ وسیله ای برای انجام معاینه ی چشمی است. پزشک به کمک این وسیله مجرای گوش خارجی و پرده صماخ را مشاهده می کند.

اتوسکوپ - افتالموسکوپ - رتینوسکوپ
کالاهای موجود

تعداد کالا : 20عدد