مشاهده همه 20 نتیجه

اتوسکوپ یا اوریسکوپ وسیله ای برای انجام معاینه ی چشمی است. پزشک به کمک این وسیله مجرای گوش خارجی و پرده صماخ را مشاهده می کند.