انواع صندلی مخصوص توالت به صورت تاشو، مبله، صندلی حمام و توالت فرنگی جهت استفاده در بیمارستان، مسافرت و در منزل برای سالمندان و معلولین در سایت بازارطب عرضه می گردد.