پروتز

پروتز ها از جنس های متفاوتی ساخته شده و عموما برای افزایش سایز یا ایجاد حالت مطلوب موضعی مورد استفاده قرار می گیرند.

پروتز
کالاهای موجود

3 محصول