مشاهده همه 3 نتیجه

پروتز ها از جنس های متفاوتی ساخته شده و عموما برای افزایش سایز یا ایجاد حالت مطلوب موضعی مورد استفاده قرار می گیرند.