گوشی پزشکی

گوشی پزشکی ابزاری پر کاربرد برای تمام پزشکان بوده که جهت بررسی تپش قلب استفاده می شود. برخی گوشی های پزشکی حرفه ای بوده و مخصوص به استفاده متخصصین قلب هستند.

گوشی پزشکی
کالاهای موجود

تعداد کالا : 24عدد