نمایش یک نتیجه

دماسنج یا ترمومتر جهت اندازه گیری دقیق دمای بدن کاربرد داشته و در انواع مختلف دیجیتال، جیوه ای و مادون قرمز تولید و جهت بررسی دقیق میزان تب استفاده می شوند.