تست قند خون (گلوکومتر)

دستگاه تست قند خون یا گلوکومتر با دقت مناسبی در خانه و مسافرت قابل استفاده بوده و به کمک یک نوار و یک قطره خون، قند خون بیمار را اندازه گیری می کند.

تست قند خون (گلوکومتر)

دسته بندی ها

کالاهای موجود

تعداد کالا : 17عدد