مشاهده همه 11 نتیجه

دستگاه بخور سرد و گرم برای افزایش رطوبت محیط استفاده شده و نقش مهمی در سلامت مجراهای تنفسی داشته و به بهبود آلرژی و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی کمک می کنند.