باند و پانسمان

استفاده از باند و پانسمان اولین و مهمترین اقدام در مراقبت از زخم و جلوگیری از عفونت آن است.پانسمان های نوین بر اساس کاربرد خواص مختلفی داشته و ترمیم زخم را تسریع می کنند.

باند و پانسمان
کالاهای موجود

تعداد کالا : 194عدد