نمایش دادن همه 12 نتیجه

ابوخلسا یا هواچوبه با نام علمی Arnebia euchroma گیاهی دارای خواص التیام بخشی و درمانی برای آسیب های پوستی بوده و پماد و کرم ابوخلسا با بهره گیری از مواد موثره این کرم در درمان انواع زخم همچون زخم بستر، زخم سوختگی و زخم پای دیابتی تاثیر بسزایی دارد.