انواع پانسمان - پانسمان زخم

ایجاد زخم هایی همچون زخم دیابتی یا زخم بستر در مبتلایان به دیابت شایع است. انواع پانسمان مخصوص به زخم های دیابتی سرعت بهبود زخم های مزمن را افزایش می دهند.

انواع پانسمان - پانسمان زخم
کالاهای موجود

تعداد کالا : 215عدد