نمایش 1–20 از 156 نتیجه

ایجاد زخم هایی همچون زخم دیابتی یا زخم بستر در مبتلایان به دیابت شایع است. انواع پانسمان مخصوص به زخم های دیابتی سرعت بهبود زخم های مزمن را افزایش می دهند.