انواع انسولین - تزریق انسولین

انسولین که یکی از اصلی ترین و مهم ترین داروهای مورد استفاده برای کنترل دیابت است بر اساس مدت اثر، نوع اثر و اوج تاثیر خود دارای انواع مختلفی است.

انواع انسولین - تزریق انسولین
کالاهای موجود

3 محصول