نمایش دادن همه 12 نتیجه

واکر ابزار کمکی برای حمایت از سالمندان و افراد کم توان هنگام راه رفتن، ایستادن یا برخاستن است. واکر متناسب با نیاز فرد در انواع دو پایه، چهار پایه یا چهار نقطه، بدون چرخ و چرخدار قابل تهیه است.