چراغ معاینه - چراغ پیشانی

چراغ معاینه یا چراغ پیشانی ابزار کمکی در انجام معاینه پزشکی و تشخیص دقیق است. چراغ پیشانی برای معاینه ی دهان و داخل گوش کاربرد دارد.

چراغ معاینه - چراغ پیشانی
کالاهای موجود

8 محصول