مشاهده همه 8 نتیجه

چراغ معاینه یا چراغ پیشانی ابزار کمکی در انجام معاینه پزشکی و تشخیص دقیق است. چراغ پیشانی برای معاینه ی دهان و داخل گوش کاربرد دارد.