لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ وسیله ای برای لوله گذاری داخل تراشه هنگام در عملیات احیای قلبی و تنفسی پیشرفته و هنگام بیهوشی است. تمام بخش های بیمارستانی، تیم های امداد و نجات و فوریت پزشکی ملزم به همراه داشتن این وسیله و آشنائی با روش بکارگیری آن می باشند.

لارنگوسکوپ
کالاهای موجود

6 محصول