نمایش یک نتیجه

سالپنژوگراف یک وسیله تزریق ماده حاجب رادیولوژی به لوله های رحمی، پاکسازی لوله های رحمی و تشخیص گرفتگی لوله های رحمی در سایزهای مختلف است.