مشاهده همه 2 نتیجه

استفاده از دستگاه محرک الکتریکی اعصاب روشی بدون دارو و کنترل شده برای تسکین درد است که با باتری یا برق کار می کند. این دستگاه امواج الکتریکی را به قسمت های مختلف بدن می فرستد.