هالیستر - Hollister

هالیستر – Hollister امروزه به عنوان یک تیم جهانی به جامعه پزشکی خدمت می نماید. با گذشت بیش از 90 سال از تاسیس این کمپانی، همچنان اصول و ارزش های اولیه خود را حفظ نموده است.
 شرکت هالیستر دارای 5 مرکز تولیدی بزرگ می‌باشد.
2 مرکز در United States (Missouri- Virginia)
2 مرکز در اروپا Europe (Ireland – Denmark)
یک مرکز در هند India

 محصولات استومی هالیستر محصولات مراقبت از استومی هالیستر شامل انواعی از تجهیزات است: انواع کیسه استومی دو تکه و کیسه استومی یک تکه، چسب استومی، چسب پایه استومی، انواع محافظ استومی همچون کرم محافظ استومی، اسپری محافظ استومی، پودر استومی، کمربند استومی

هالیستر - Hollister
کالاهای موجود

13 محصول