مشاهده همه 6 نتیجه

حمام افرادی همچون سالمندان، معلولین و بیماران بستری گاهی مشکل بوده یا به هر دلیل قابل انجام نیست. بهداشت بدن نه تنها از عفونت و بیماری جلوگیری کرده بلکه شادابی به همراه دارد. محصولات استحمام بدون آب برای چنین بیمارانی تولید و عرضه می شود. این محصولات بدون نیاز به آبکشی هر گونه آلودگی را تمیز نموده و به دلیل بهره مندی از خواص گیاهان دارویی برای پوست و مو مفید هستند.