قوزبند

قوز کمر از جمله عوارض کمر است که عموماً در مدت طولانی ایجاد و موجب درد و ناراحتی می شوند. قوزبند طبی با ایجاد یک فشار متقابل با قوز و ایجاد یک ساختار حمایتی این مشکل را بهبود می بخشد.

قوزبند
کالاهای موجود

1 محصول