نمایش یک نتیجه

عطر و ادکلن علاوه بر خوشبو و مطبوع ساختن محیط و فرد، بر نمود شخصیتی فرد نیز اثر گذاشته و بر اساس نوع آن پیامی را به مخاطب منتقل می کنند.