نمایش 1–20 از 24 نتیجه

واریس ناشی از تجمع خون در سیاهرگ های اندام تحتانی مانند پاها است. با استفاده از فشار اعمال شده توسط جوراب واریس، از تجمع خون در پاها و پارگی عروق جلوگیری می شود.