بتادین

پوویدون آیوداین که به بتادین یا دوا گلی معروف است، محلولی ضدعفونی کننده و گندزدا بوده که قبل و پس از عمل جراحی بر روی پوست کاربرد دارد.

بتادین
کالاهای موجود

2 محصول