مشاهده همه 8 نتیجه

دستگاه شیردوش جهت کمک به آماده کردن شیر مادر به کار برده می شود. انواع این دستگاه ممکن است مکانیکی بوده و پمپ آن با دست یا حرکت پا استفاده شده یا با برق کار کند.