لوهمن روشه - Lohmann Rauscher

32 کالا

لوهمن روشه | lohmann & rauscher یکی از کمپانی های معتبر در دنیا و تولید کننده انواع دستگاه ها و تجهیزات پزشکی همچون محصولات مراقبت از زخم و دستگاه درمان فشار منفی برای درمان زخم بستر و انواع زخم مزمن می باشد.