سربکت جاذب Sorbact Absorption Dressing

سربکت جاذب Sorbact Absorption Dressing

0 نظر
51,000 تومان
تولیدکننده:سربکت - Sorbact
مدل کالا: 98222-98224
وضعیت موجودی: موجود

بررسی اجمالی

پانسمان جاذب سوربکت Sorbact پوشش باکتریایی پانسمان ژل: استات آغشته به کلراید کاربامیل دی آلکیل و محتوی ژل: کاربومر، هیدروکسید سدیم، گلیکول پروپیلن و آب فاقد مواد معدنی پوشش باکتریایی پانسمان جراحی: استات آغشته به کلراید کاربامیل دی آلکیل، متصل به پد زخم جاذب بر روی نواری چسبنده. پوشش باکتریایی پانسمان فوم: استات آغشته به کلراید کاربامیل دی آلک...

گزینه های موجود