زنان و زایمان شاخه ای از تخصص پزشکی بوده که به مسائل مرتبط با سلامت زنان، تشخیص و درمان بیماری های رحم، تخمدان و هورمون ها پرداخته، بارداری و سیر آن را بررسی می کند.