تشک مواج Alerta Bariatric
تشک مواج Alerta Bariatric

تشک مواج Alerta Bariatric تشک مواج Alerta Bariatric متشکل از سیستم تسکین دهنده فشار متناوب، سلول های هوایی سه گانه و سیستم مکنده ای است که در درمان و پیشگیری از بروز زخم بستر، در افراد بستری در بیمارستان و یا افرادی که تحرک کمی دارند، بسیار موثر عمل می کند. استفاده از این تشک بسیار […]

تشک مواج Alerta Partner
تشک مواج Alerta Partner

تشک مواج Alerta Partner تشک مواج Partner با استفاده از فشار متناوب، و دو فوم و سیستم کوسنی تسکین دهنده، در درمان و پیشگیری از بروز زخم بستر، در افراد بستری در بیمارستان و یا افرادی که تحرک کمی دارند، بسیار موثر عمل می کند. تنظیمات و عملکرد ساده این تشک به گونه ای است […]

تشک مواج Alerta Ruby
تشک مواج Alerta Ruby

  تشک مواج Alerta Ruby تشک مواج Alerta Ruby از سلول های هوایی سه گانه و بخش ایستایی تشکیل شده و قابل تنظیم و استفاده تا ارتفاع ۸ می باشد که در درمان و پیشگیری از بروز زخم بستر، در افراد بستری در بیمارستان و یا افرادی که تحرک کمی دارند، بسیار موثر عمل می […]

خرید واکر
واکر

واکر چیست؟ قدرت و توانایی راه رفتن، یکی از مهمترین مسائل بعد از آسیب دیدگی های عضلانی و یا شکستگی ها در قسمت های تحتانی بدن، می باشد. واکر می تواند تکیه گاه بسیار مناسبی برای افرادی باشد که بعد از این قبیل آسیب ها، نمی توانند به تنهایی راه بروند.   انواع واکر انواع […]

خرید عصا
عصا

کاربرد عصا به طور معمول عصا دو کاربرد مهم دارد: کاهش فشار وارده بر روی پا بهبود تعادل و کمک به حرکت فشار را از قسمت های تحتانی بدن و پاها به قسمت های بالایی بدن منتقل می کند. این وسیله در مکان هایی که امکان بردن ویلچر وجود ندارد نیز  کاربردی است.   موارد استفاده […]

ویلچر
ویلچر

ویلچر ویلچر، صندلی متحرکی است قابلیت کنترل دستی و یا الکترونیکی را دارا می باشد.. بدین منظور، ابتدا پزشک توانایی راه رفتن و وضعیت جسمانی شما را بررسی می کند تا مطمئن شود که استفاده از این وسیله به نفع شما می باشد یا خیر. افرادی که حتی موقتا به تنهایی قادر به راه رفتن […]