شاخه ی اطفال در پزشکی به بررسی تخصصی رشد و سلامت و درمان بیماری ها و مشکلات جسمانی و روانی در نوزادان و کودکان می پردازد.