نقش لالایی بر هوش کودک

بازارطببازارطب
لالایی بر هوش کودک

 نقش لالایی بر هوش کودک

ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺩﮎ, ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻐﺰ ﺍﻭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

 ﻻﻻﯾﯽ ، ﺁﻭﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺳﺖ . ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﻐﻤﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺎﺩﺭ ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺗﻜﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ .

ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺘﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ، ﻧﻐﻤﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ، ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻬﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻜﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭ، ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ، ﻛﻮﺩﻙ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﻛﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ، ﺍﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻮﺍﺗﯽ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ: ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻤﺎ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮشﺣﺎﻝ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺴﺮّﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ. امروزه حتی روش­های توانبخشی شنیداری و آموزش گفتار و زبان از طریق لالایی خواندن برای کودکان کم شنوا وجود دارد و نقش موثری نیز در زمینه توانبخشی شنوایی دارد.

 نویسنده : دکتر آزاده ابراهیمی (متخصص شنوایی شناسی)

اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازارطب

بازار طب از گردهمایی جمعی از متخصصین جوان و به حمایت پزشکان متخصص با بیش از 30 سال سابقه برای خدمت رسانی در تمام حوزه های زخم، استومی، طب سالمندان و تجهیزات توانبخشی برای همیاری و کمک به تمام اقشار جامعه با شعار ” آگاهی بیشتر، سلامتی بیشتر ” شروع به فعالیت کرده است.

مجوزها

تماس با ما

09129236396

ایمیل:
contact[at]bazarteb[dot]com
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت