نوشته شده در یکشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵ دیدگاه‌تان را بنویسید

تغییر متابولیسم گلوکز در هیپوکمپ

تغییر متابولیسم گلوکز در هیپوکمپ

 تغییر متابولیسم گلوکز در هیپوکمپ توسط MCT زوج کربن در مقایسه با فرد

 

اثر MCT زوج کربن و فرد کربن بر متابولیسم گلوکز مغزی در موش موردبررسی قرارگرفته است.

 در این مطالعه موش‌های بزرگ‌سال به‌گونه‌ای تغذیه شدند که 35% انرژی با تری اکتانوین و تری هپتانوین برای 3 هفته تأمین می‌شد.

 هر دو روغن موجب افزایش B هیدروکسی بوتیرات شدند و تغییر خاص دیگری مشاهده نشد.

سطح گلوکز 6-فسفات و فروکتوز 6-فسفات در HF (تشکیلات هیپوکمپی) موش‌هایی که با تری اکتانوین تغذیه شده بودند افزایش یافت. درحالی‌که متابولیت های دیگر مسیر گلیکولیز و پنتوزفسفات کم شدند.

 تری اکتانوین موجب کاهش مصرف گلوکز از طریق کاهش فعالیت فسفو فروکتو کیناز می‌شود درحالی‌که تری هپتانویین تغییری در متابولیسم گلوکز ایجاد نمی‌کند.

 

مترجم : دکتر نیره اسماعیل کابلی (متخصص تغذیه و رژیم درمانی)

  منبع : PubMed

دیدگاهتان را بنویسید