آنتی بیوتیک برای زخم

آنتی بیوتیکهای موضعی
آنتی بیوتیکهای موضعی

آنتی بیوتیکهای موضعی

  آیا اینها برای جلوگیری از عفونتهای محل جراحی مفید هستند؟
 آیا برای جلوگیری از عفونت محل جراحی میتوان از پمادهای آنتی‌بیوتیک استفاده کرد؟  یک محقق تمام مطالعات قبلی را در این زمینه جمع آوری کرده است و بر روی ۱۴ مطالعه کامل تر دقت نموده است. تقسیم بندی های زخم شامل تمیز، آلوده تمیز و آلوده می شود. در ۸ مطالعه مشخص شده بود که استفاده از پماد های موضعی آنتی بیوتیک احتمال عفونت محل جراحی را کاهش میدهد. در ۵ مطالعه تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی با استفاده از آنتی سپتیک های موضعی مقایسه شده بود و نتایج به نفع استفاده از آنتی‌بیوتیک های موضوعی بود.

لینک مفید > محصولات تریتا

 نقطه نظر

 به صورت خلاصه مشخص شده است که استفاده از آنتی بیوتیکهای موضعی در مقایسه با استفاده نکردن یا استفاده از آنتی سپتیک های موضوعی مفید تر است. شواهد نشان دهنده ی  واکنش‌های آلرژیک نا مشخص بود که علت آن کمی تعداد نمونه ها در گزارشهای موجود بود. مولف این مقاله می گوید که در زخمهای تمیز شواهد کمی برای استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی وجود دارد.
 گایدلاین های فعلی اغلب توصیه به استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی در زخم های که به صورت اولیه بسته می شوند را نمی کنند. اغلب مطالعات دیگر توصیه به استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی برای جلوگیری از عفونت زخم نمی‌کنند. اغلب توصیه شده است که از آنتی بیوتیک های موضعی فقط برای زخم های تمیز یا آلودگی تمیز استفاده شود.
 به طور خلاصه این گزارش جدید شواهدی را نشان میدهد که از استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی برای جلوگیری از عفونت محل زخم حمایت می‌کنند.

در این لینک > محصولات مراقبت از زخم

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت