بیمه ها تجمیع می شوند

بالغ بر 91 درصد از افراد تحت پوشش بیمه همگانی سلامت درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند.

 محمدجواد کبیر مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه بالغ بر 91 درصد از افراد تحت پوشش بیمه همگانی سلامت درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند، گفت: افراد شامل پوشش این طرح بیمه بسته به قرارگیری در گروه های خاص تحت پوشش، در دسته های خاص قرار می گیرند. این بیمه شامل صندوق کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، مشاغل و بیمه همگانی است.

بیمه همگانی برای پوشش اقشار آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته شده است، افراد قرارگرفته در این صندوق به صورت رایگان بیمه خواهند شد. تاکنون بیش از 91 درصد از بیمه شدگان این صندوق کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند. آمارها نشان از این دارد که نزدیک به 75 درصد خانواده های این صندوق کمتر از یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند. حدود 86 درصد افراد تحت پوشش این بیمه در حاشیه شهرها زندگی می کنند.

وی افزود: افراد تحت پوشش این بیمه، می توانند خدمات سرپایی و بستری را از تمامی بیمارستان های دولتی سراسرکشور دریافت کنند. در حال حاضر بیمه روستاییان رایگان بوده و 23 میلیون بیمه شده از خدمات رایگان این بیمه بهره مند شده اند. شرح حال بیمه برای سهم بیمه کارکنان دولت 6 درصد است که 2 درصد را دولت، 2 درصد را ادارات دولتی و 2 درصد نیز توسط فرد تحت پوشش پرداخت می شود. هم اکنون حق بیمه برای بیمه تامین اجتماعی 9 درصد است.

وی با بیان اینکه برای ارائه مناسب خدمات تجمیع بیمه ها لازم است، گفت: براساس مفاد قانونی همه بیمه ها باید تجمیع شده و با این کار تمامی گروه های نیازمند تحت پوشش قرار خواهند گرفت. براساس قانون، کارمندان دولت براساس دهک بندی ها سهم بیمه پرداخت خواهند کرد. در این طرح افراد در دهک های بالا 100 درصد سهم بیمه را پرداخت کرده یا می توانند از خدمات بیمه آزاد استفاده کنند.

کبیردر آخر این را افزود که اگر به دنبال اجرای موفق این طرح هستیم باید به زودی این طرح تحت نظارت وزارت بهداشت اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید