کیسه استومی چیست ، کاربرد و انواع کیسه استومی

استوما در اصل به معنای دهان یا ورودی است.بیمارانی که تحت عمل جراحی استومی قرار می‏گیرند روی شکم خود دهانه‏ای به نام استوما دارند استوما در حقیقت قسمتی از روده است که از شکم خارج شده و توسط بخیه به جدار شکم ثابت می‏شود و مواد دفعی بدن از طریق آن خارج میشود