کلوپلاست - Coloplast

خمیر استوما كلوپلاست Coloplast Ostoma Paste

172,000 تومان

ست شستشوی استوما کلوپلاست Coloplast Ostoma Irrigation Set

747,900 تومان

پانسمان آلژینات بیاتین کلوپلاست

39,500 تومان

پانسمان آلژینات نقره دار بیاتین کلوپلاست

67,100 تومان

پانسمان فوم بیاتین کلوپلاست

27,300 تومان

پانسمان فوم نقره دار بیاتین کلوپلاست

57,600 تومان

پانسمان فوم نقره دار چسبدار بیاتین کلوپلاست

55,700 تومان

پانسمان فوم چسبدار بیاتین کلوپلاست

25,200 تومان

پانسمان محافظ استومی کلوپلاست Coloplast Ostomy protective dressing

81,400 تومان

پانسمان نچسب نقره دار فیزیوتول کلوپلاست

28,000 تومان

پانسمان هیدروکاپیلاری جاذب بیاتین سوپر کلوپلاست

40,500 تومان

پانسمان هیدروکلوئید کامفیل شفاف کلوپلاست

15,800 تومان
نمايش 1 تا 12 از 33 (3 صفحه)