فارم اکتیو هیدرو(هیدروکلوئید)

10,500 تومان

پانسمان شفاف آسکینا بیوفیلم بی بران

44,300 تومان

پانسمان هیدروکاپیلاری جاذب بیاتین سوپر کلوپلاست

40,500 تومان

پانسمان هیدروکلوئید آسکینا هیدرو بی بران

40,700 تومان

پانسمان هیدروکلوئید استاندارد رنوکر تی اند ال

تماس بگیرید

پانسمان هیدروکلوئید نازک رنوکر تی اند ال

تماس بگیرید

پانسمان هیدروکلوئید کامفیل شفاف کلوپلاست

15,800 تومان

پانسمان هیدروکلوئید کامفیل ضربدری کلوپلاست

36,800 تومان

پانسمان هیدروکلوئید کامفیل مربعی کلوپلاست

15,800 تومان

پانسمان هیدروکولوئید دودرم نازک کانواتک

10,200 تومان

پانسمان هیدروکولوئید فوم دار دودرم سی جی اف کانواتک

30,300 تومان

پانسمان هیدروکولوئید فوم دار لبه دار دودرم سی جی اف کانواتک

25,700 تومان
نمايش 1 تا 12 از 16 (2 صفحه)