مصرف قهوه و تاثیر آن بر سرطان پروستات

مصرف قهوه و تاثیر آن بر سرطان پروستات

در ایتالیا مصرف قهوه جزئی از فرهنگ مردم است. به طوریکه هر سال هر ایتالیایی حدود 600 فنجان قهوه مصرف می کند. بنابراین هیچ جمعیتی به اندازه آن ها برای مطالعه اثرات مصرف قهوه بر خطر سرطان پروستات مناسب نمی باشد.

در ایالات متحده شایع ترین سرطان در میان مردان بعد از سرطان پوست، سرطان پروستات می باشد. به طوریکه در این کشور از هر 7 مرد 1 نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می شود.

در حالیکه برخی مطالعات نشان داده اند مصرف قهوه خطر سرطان پروستات را کاهش می دهد، نتایج مطالعات دیگر عکس این یافته را نشان داده اند.

در مطالعه حاضر ارتباط مصرف قهوه و سرطان پروستات بر روی 6989 مرد ایتالیایی با حداقل سن 50 سال بررسی شد. میزان مصرف قهوه به سبک ایتالیایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک اندازه گیری شد.

پس از 4 سال حدود 100 نفر به سرطان پروستات مبتلا شدند. نتایج نشان داد در مردانی که حداقل 3 فنجان قهوه در روز می نوشیدند احتمال بروز سرطان پروستات نسبت به مردانی کمتر از این میزان قهوه مصرف می کردند 53 درصد کمتر بود.

سپس تاثیر عصاره قهوه کافئین دار و بدون کافئین بر روی سلول های سرطان پروستات در آزمایشگاه بررسی شد.

محققان مشاهده کردند که عصاره قهوه کافئین دار سبب کاهش رشد و تقسیم سلول های سرطانی و کاهش گسترش آن ها می شود.

این اثرات با عصاره قهوه بدون کافئین مشاهده نشد. این نتیجه نشان می دهد که احتمالاً اثرات مفید قهوه در کاهش خطر سرطان پروستات به علت وجود کافئین در قهوه است و سایر ترکیبات قهوه در این امر نقشی ندارند.

با این حال، محققان به این نکته اشاره می کنند که نتایج فوق در ایتالیایی ها مشاهده شده که روش خاصی برای تهیه قهوه دارند. روش تهیه قهوه توسط آن ها شامل فشار بالا، درجه حرارت بسیار بالای آب و عدم استفاده از فیلتر است.

این روش با سایر نقاط جهان متفاوت بوده و می تواند سبب افزایش غلظت مواد فعال زیستی در قهوه شود.

نکته عملی: تهیه و مصرف قهوه کافئین دار به سبک ایتالیایی خطر بروز سرطان پروستات را کاهش می دهد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت