لوهمن روشه | lohmann & rauscher


یکی از کمپانی های معتبر در دنیا و تولید کننده انواع دستگاه ها و تجهیزات پزشکی همچون محصولات مراقبت از زخم و دستگاه درمان فشار منفی برای درمان زخم بستر و انواع زخم مزمن می باشد.لوهمن روشه - Lohmann Rauscher

پانسمان آلژینات سوپرازورب A لوهمن روشه

30,000 تومان

پانسمان آلژینات نقره دار سوپرازورب A ای جی لوهمن روشه

81,500 تومان

پانسمان آلژینات نقره دار نواری سوپرازورب A ای جی لوهمن روشه

77,700 تومان

پانسمان آلژینات نواری سوپرازورب A لوهمن روشه

72,100 تومان

پانسمان جراحی شفاف کوراپور ترانسپرنت لوهمن روشه

2,600 تومان

پانسمان جراحی کوراپور لوهمن روشه

10,000 تومان

پانسمان حصیری کورافیکس اچ لوهمن روشه

42,700 تومان

پانسمان ذغال فعال نقره دار جاذب ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه

75,200 تومان

پانسمان ذغال فعال نقره دار ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه

46,900 تومان

پانسمان شفاف سوپرازورب اف لوهمن روشه

3,100 تومان

پانسمان شفاف غیر استریل رولی سوپرازورب اف لوهمن روشه

206,700 تومان

پانسمان فوق جاذب بدون چسب ویلیوازورب لوهمن روشه

19,500 تومان
نمايش 1 تا 12 از 31 (3 صفحه)