سربکت سوپر جاذب Sorbact SuperAbsorption Dressing

65,500 تومان

سربکت فوم Sorbact Foam Dressing

80,000 تومان

سربکت پانسمان جراحی Sorbact Surgical Dressing

5,600 تومان

سربکت ژل Sorbact Gel Dressing

51,000 تومان

سربکت کمپرس Sorbact Compress

27,000 تومان

فارم اکتیو هیدرو(هیدروکلوئید)

10,500 تومان

مایع شستشوی زخم پرونتوسان بی بران

28,900 تومان

محافظ پوست (چسب پایه) سیستم دو تکه سبک  Esteem Synergy

تماس بگیرید

محلول هیپراکسیژنه اسید چرب لینوورا بی بران

124,400 تومان

پانسمان آلژینات آسکینا سورب بی بران

34,700 تومان

پانسمان آلژینات بیاتین کلوپلاست

39,500 تومان

پانسمان آلژینات سدیم کلسیم کلتوستات کانواتک

موجود نمی باشد
نمايش 13 تا 24 از 322 (27 صفحه)