جراحی استومی به منظور ایجاد یک مسیر فرعی برای دفع مواد زاید از بدن انجام می گیرد. طی جراحی استومی بخشی از لوله گوارشی یا دفعی از طریق یک سوراخ به سطح شکم متصل می شود. این سوراخ محل جدید برای دفع مواد زائد است که به آن استوما گفته می شود. روی استوما کیسه ای جهت جمع آوری مواد زائد قرار می گیرد. کیسه های استومی بر اساس نوع استومی و مواد دفعی انواع و اقسام مختلفی دارند. همچنین برای نگهداری از استوما و پوست اطراف آن تجهیزات جانبی مختلفی عرضه می گردد. 

محصولات استومی

کیسه یک تکه اطفال شیردار وللند Welland Valore Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه بعد از عمل شفاف وللند Welland Post Op Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه بعد از عمل مات فور لایف مدل IP4520

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز ایلئوستومی و کلستومی وللند Welland Valore Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز برش خورده مات وللند Welland Flair Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز مات ایلئوستومی وللند Welland Flair Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز چسب عسل مات وللند Welland Aurum Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز کانوکس مات وللند Welland Convex Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز کروکس مات وللند Welland Curvex Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز کلستومی - ایلئوستومی آلترنا شفاف و مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز کلستومی - ایلئوستومی شفاف کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه یک تکه ته باز کلستومی - ایلئوستومی مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تماس بگیرید
نمايش 73 تا 84 از 107 (9 صفحه)