کیسه دو تکه بعد از عمل یوروستومی شیردار 70 میلی متر هالیستر Conform 2

23,800 تومان

کیسه دو تکه ته باز ایلئوستومی مات فور لایف

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز مات با حلقه اتصال 45 وللند Welland Flair Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز مات با حلقه اتصال 70 وللند Welland Flair Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی - ایلئوستومی آلترنا مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی ایلئوستومی فیلتر دار 70 میلی متر هالیستر Conform 2

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی ایلئوستومی مات فیلتر دار 55 میلی متر هالیستر Conform 2

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی و ایلئوستومی شفاف 100 میلی متر Sur-Fit کانواتک

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی و ایلئوستومی مات Natura کانواتک

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته باز کلستومی و ایلئوستومی مات Sur-Fit کانواتک

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته بسته مات با حلقه اتصال 70 وللند Welland Flair Ostomy Bag

تماس بگیرید

کیسه دو تکه ته بسته کلستومی - ایلئوستومی آلترنا مات کلوپلاست Coloplast Colostomy Bag

تماس بگیرید
نمايش 49 تا 60 از 107 (9 صفحه)