اسپری محافظ پوست اطراف استوما وللند Welland Barrier Spray

69,500 تومان

اسپری پاک کننده بقایای چسب وللند Welland Adhesive Remover Spray

62,000 تومان

خمیر استوما وللند Welland Ostoma Paste

98,000 تومان

رینگ هیدرو کلوئیدی Welland Hyperseal Washers

17,400 تومان

پانسمان محافظ هیدروکلویید استوما وللند Welland Protective Hydrocolloid Wafers

21,300 تومان

پد محافظ استومی وللند Welland Ostomy Barrier Pad

1,900 تومان

پد پاک کننده بقایای چسب وللند Welland Adhesive Remover Pad

1,900 تومان

پودر استوما وللند Welland Ostoma Powder

48,800 تومان

چسب عسل مانیوکا هیدروفریم وللند Welland Manuka Honey HydroFrame

3,100 تومان

چسب پایه صاف قابل برش با حلقه اتصال 45 وللند Welland Ostomy Bag

24,800 تومان

چسب پایه صاف قابل برش با حلقه اتصال 70 وللند Welland Ostomy Bag

24,500 تومان

چسب پایه کانوکس قابل برش با حلقه اتصال 70 وللند Welland Ostomy Bag

29,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 33 (3 صفحه)