محافظ پوست (چسب پایه) سیستم دو تکه سبک  Esteem Synergy

15,000 تومان

پد محافظ استومی کانواتک | Convatec Barrier Pads

2,000 تومان

پد پاک کننده بقایای چسب کانواتک | Convatec Remover Pads

2,000 تومان

کرم محافظ کامفیل کلوپلاست

69,000 تومان

حلقه محافظ محدب کانوکس چسب پایه هالیستر مدل ADAPT

10,800 تومان

حلقه محافظ مسطح چسب پایه هالیستر مدل ADAPT

27,500 تومان

خمیر استوما كلوپلاست Coloplast Ostoma Paste

172,000 تومان

خمیر استوما هالیستر مدل ADAPT

79,500 تومان

خمیر استوما وللند Welland Ostoma Paste

98,000 تومان

خمیر استوما کانواتک Convatec Stomahesive Paste

110,000 تومان

خمیر محافظ استوما ایکین Eakin Paste مدل 839010

125,000 تومان

خمیر محافظ استوما حلقه ای کوچک ایکین Eakin Slims مدل 839005

21,900 تومان
نمايش 1 تا 12 از 107 (9 صفحه)