معرفی محصولات سوربکت Sorbact

 

مکانیسم اثر سوربکت:

عملکرد سوربکت بر اساس تاثیرات متقابل ذرات هیدرو فوبیک (آب گریز) بر روی یکدیگر می باشد.

در طبیعت دو ذره هیدروفوب در حضور مولکول آب به یکدیگر اتصال می یابند. با بررسی میکرواورگانیسم های پاتوژن توسط محققین سوئدی، وجود ساختار های هیدروفوب در سطح سلولی این میکرواورگانیسم ها شناسایی گردید.
زمانیکه سطح سبز رنگ پانسمان در تماس با زخم قرار می گیرد، میکروب در حضور ترشحات زخم به سطح هیدروفوب پانسمان متصل میشود. این چسبندگی سبب غیرفعال شدن میکرو اورگانیسم شده و با هر تعویض پانسمان میزان آنها در زخم کم می شود.

مکانیسم اثر طبیعی سوربکت مزایا و ویژگی های منحصر به فردی را ایجاد کرده وعوارض شایع ذیل در استفاده از محصول وجود ندارد:

  • حساسیت
  • توکسیسیته سوربکت
  • مقاومت میکروبی
  • آلودگی محیط زیست

 

سوربکت - Sorbact

سربکت جاذب Sorbact Absorption Dressing

51,000 تومان

سربکت ریبون گاز Sorbact Ribbon Gauze

61,000 تومان

سربکت سوپر جاذب Sorbact SuperAbsorption Dressing

65,500 تومان

سربکت فوم Sorbact Foam Dressing

80,000 تومان

سربکت پانسمان جراحی Sorbact Surgical Dressing

موجود نمی باشد

سربکت ژل Sorbact Gel Dressing

51,000 تومان

سربکت کمپرس Sorbact Compress

27,000 تومان

پانسمان فیلر NPWT سربکت

130,000 تومان

سربکت سواب Sorbact Swab

موجود نمی باشد
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)